przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0782 Katowice, SAMSONOWICZA 30,80 m2

ul. Samsonowicza, Katowice

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2023-09-15
Liczba dostępnych mieszkań: 6
Powierzchnia: 30 m2
Piętro: 2
Okres najmu: Terminowy
Okres najmu (lata): 10
Kaucja: 12400 zł
0
PLN / miesiąc

Opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem 6 lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Wybrana oferta

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 36 położonego przy ul. SAMSONOWICZA 27 w Katowicach zostanie ogłoszony w terminie
od 29.08.2023r. do 15.09.2023r.

Minimalna kwota wierzytelności do licytacji:  12 400 zł

– stawka czynszu:  11,50 zł/m2         –  wadium:  2 500 zł                   – postąpienie: 1 000 zł

 wysokość kaucji za lokal mieszkalny wynosi 3-krotość miesięcznego czynszu najmu

– powierzchnia użytkowa lokalu: 30,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój).

– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.W.U, C.O.

Dzielnica: Murcki         Ilość kondygnacji: 4       Piętro: 2

Przedmiot konkursu można oglądać w dni robocze w dacie ogłoszonego konkursu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Murcki z siedzibą przy ul. Kściuczyka 3B w Katowicach, tel. 32/ 209-40-04.  UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Informacji o stanie technicznym lokalu udziela Administracja.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  120, 123  lub 728 350 017.

Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta) w terminie do dnia 15 września 2023r. (piątek) w biurze podawczym Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:

32/ 781-66-16 wew. 120, 123, 167 lub +48 728 350 017.

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego