przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 1193 Ruda 34,10 m2 [przetarg]

ul. Bytomska, Ruda Śląska

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2024-03-11
Liczba dostępnych mieszkań: 6
Powierzchnia: 34 m2
Piętro: 0
Okres najmu: Bezterminowy
0
PLN / miesiąc

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.              w Rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

 

MPGMTBS  EE/12/2024/BS

 

Lp. Adres lokalu Pow.  użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka wywoławcza Wadium Termin oględzin lokalu (*)
  Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta stanowiące własność osób fizycznych
1. Ruda Śląska-Wirek                ul. Krasińskiego 4/5 39,50 m2 (1p+k) inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,70 zł/m2

700 zł  
2. Ruda Śląska-Bielszowice      ul. Kokota 20A/3             35,50 m2

(1p+k+łaz.+w.c.)

inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe  7,40 zł/m2

 

700 zł  
3. Ruda Śląska-Orzegów           ul. Bytomska 26/2            34,10 m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,70 zł/m2

700 zł  
4. Ruda Śląska-Orzegów           ul. Orzegowska 32/5 50,50 m2 (2p+k)

 

drugi pokój –

przejście przez klatkę

inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,70 zł/m2

700 zł  
5. Ruda Śląska-Orzegów           ul. Janty 15/8            38,50 m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. w suterenie budynku  

5,30 zł/m2

700 zł  
6. Ruda Śląska-Orzegów           ul. Grunwaldzka 1/10            37,00 m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,70 zł/m2

700 zł  

 (*) – W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: 

poz. 1, 2    – ul. Osiedlowa 6  Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32/24-20-648 lub 24-41-710, poz. 3, 4, 5, 6   – ul. Joanny 18 Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32/24-81-788 lub 24-82-085 Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do złożenia, nie później niż do dnia 08  marzec  2024 r., do godz. 1300, osobiście lub drogą mejlową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfikacja dokumentów oferentów:

 1. Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
 2. Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia zamieszkiwania,
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy:
  • o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
  • czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
  • zarobki z ostatnich 3 miesięcy, lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
  • PIT – dochody za ubiegły rok.
 4. Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony,

usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się w formie pisemnej                             do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy  najmu zajmowanego mieszkania,

 1. W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
 2. Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego

oraz

do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING  Bank  Śląski  O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321  do  dnia 11  marzec  2024 r. ( data  wpływu wadium na  konto  MPGM TBS Sp. z o.o. ). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych w dniu 13.03.2024 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 13  marzec  2024 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy                  ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz.           830 ul. Krasińskiego 4/5
godz.         900 ul. Kokota 20A/3
godz.       1000 ul. Bytomska 26/2
godz.       1030 ul. Orzegowska 32/5
godz.       1100 ul. Janty 15/8
godz.        1130 Uwaga: ul. Grunwaldzka 1/10

W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania.. Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o.

pod  nr tel. 24-20-133,   24-20-175 wew. 746 lub 745 lub mejlowo b.staisz@mpgm.com.pl .

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. Ogłoszenie      o             przetargu              dostępne               jest         również na           naszej    stronie                 internetowej:

 

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego