przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 1182 Chorzów 33,72 m2 [przetarg]

ul. Maciejkowicka, Chorzów

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2024-03-05
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 34 m2
Piętro: 1
Okres najmu: Terminowy
Okres najmu (lata): 5
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnym, położonym
w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej 2/25 będącego własnością Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2024 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K – zgodnie z warunkami przetargu opisanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi: 33,72 m²

 

Stawka wywoławcza wynosi: 9,18 zł. za m²/na jeden miesiąc

 

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z Działem Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17 K, telefon kontaktowy 32-767 66 16 wew. 35.

 

Warunki przetargu:

  • Wadium w wysokości 1 000,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP oddział Piekary Śląskie, 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461

najpóźniej na dzień przed przetargiem.

  • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
  • Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
  • Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
  • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy jak 3 lata.
  • W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
  • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.
  • Nie obowiązują zapisy 9 Regulaminu przetargów na zbycie praw do lokali stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT”.
  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego