przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 1165 Chorzów 114,82 m2 [przetarg]

ul. Karola Miarki, Chorzów

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2024-02-29
Liczba dostępnych mieszkań: 361
Powierzchnia: 115 m2
Piętro: 2
Okres najmu: Bezterminowy
0
PLN / miesiąc

Opis

Aktualne lokale do licytacji i przetargu

Wybrana oferta

ul. Karola Miarki 2/8 pow. 114,82, czynsz 7,56 PLN IIp 3 pokoje kuchnia łazienka piece wadium 1000,00 PLN do 29.02.2024

pobierz plik: [ Lokale mieszkalne do licytacji i przetargu – ogłoszenie nr 2/2024 ]

 

Oglądanie lokali do licytacji lub przetargu

Klucze z lokali mieszkalnych wyznaczonych do licytacji i przetargu są dostępne w godzinach pracy Biur Obsługi Mieszkańców (BOM) po uprzednim telefonicznym umówieniu się przez niżej wyszczególnione administracje:

Licytacje
BOM „Chorzów II”
ul. Karola Miarki 29b
tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10
BOM „Śródmieście”
ul. Styczyńskiego 2
tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22
BOM „Różanka”
ul. Chopina 11a
tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13
BOM „Ruch”
ul. Zawiszy Czarnego 3
tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04
BOM „Hajduki”
ul. Jubileuszowa 8
tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27
Przetargi BOM „Ruch”
ul. Zawiszy Czarnego 3
tel. 32 246 45 91 i 32 246 16 04
BOM „Śródmieście”
ul. Styczyńskiego 2
tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22
BOM „Hajduki”
ul. Jubileuszowej 8
tel. 32 246 64 67 i 32 246 30 27
 

Dokumenty wymagane przy przystąpieniu do licytacji lub przetargu

 1. Potwierdzenie wpłaty wadium
  Wadium należy wpłacić do dnia 29 lutego 2024 r.
  Odbiorca: Urząd Miasta Chorzów
  Numer konta: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671
  Tytuł przelewu: przetarg na lokale mieszkalne – Wydział ZL
  Kwota: Wysokość wadium podana jest przy każdym adresie lokalu.
 2. Zaświadczenie o dochodach brutto za okres trzech ostatnich miesięcy
  Wysokość miesięcznego dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie może być niższa niż:

1 osobowego – 150% najniższej emerytury 2.382,66 zł,
2 osobowego – 100% najniższej emerytury 1.588,44 zł
3 osobowego – 85% najniższej emerytury 1.350,17 zł,
4 osobowego – 75% najniższej emerytury 1.191,33 zł,
5 osobowego – 70% najniższej emerytury 1.111,91 zł,
6 osobowego – 65% najniższej emerytury 1.032,49 zł,
liczniejsze – 60% najniższej emerytury 953,06 zł.

Minimalny dochód jest wymagany tylko w przypadku składania ofert na mieszkania o powierzchni powyżej 80 mkw., znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Chorzów.

 1. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym
 3. Oświadczenie o przystąpieniu do przetargu (ważne: należy podać nr PESEL i nr telefonu do kontaktu)
 4. Zaświadczenie o braku zadłużenia wydane przez ZK „PGM” (w przypadku osób zamieszkujących w zasobach komunalnych),
 5. Formularz ofertowy (w przypadku przetargu ofertowego)

Powyższe dokumenty należy złożyć w pokoju nr 2 na parterze budynku Urzędu Miasta lub w pokoju 120 do dnia 29 lutego 2024 r.

W przypadku przetargu ofertowego  dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „imię i nazwisko, przetarg na lokale mieszkalne, Wydział Zasobów Komunalnych” w miejscu i terminie jw.

Miejsce i termin licytacji i przetargu:

Licytacja oraz przetarg przeprowadzone zostaną w sali 236 – II piętro Urzędu Miasta w dniu 7 marca 2024 r.

Prowadzone będą w oparciu o regulamin organizowania i prowadzenia przetargów na wynajem lokali mieszkalnych. Regulamin ten oraz projekt przyszłej umowy remontowej oraz umowy najmu dostępny jest w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta – pokój 120.

Z dokumentami tymi należy zapoznać się przed dopełnieniem formalności związanych ze złożeniem oferty.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dla osób, które wygrały licytację lub przetarg:

 1. Z wygrywającym licytajcę lub przetarg zawierane jest porozumienie remontowe na okres maksymalnie do 3 miesięcy.
 2. Termin ten, z przyczyn uzasadnionych znacznym zaawansowaniem praz remontowych może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące.
 3. Wygrywający przetarg ma więc maksymalnie 6 miesięcy na wykonanie remontu.
 4. W okresie obowiązywania porozumienia remontowego lokal nie może być zasiedlony, a wygrywający licytację lub przetarg obciążany jest opłatami za zużyte media.
 5. Zakończenie remontu przez wygrywającego licytację lub przetarg jest potwierdzane protokołem odbioru sporządzonym przez ZK „PGM”.
 6. Po stwierdzonym przez ZK „PGM” prawidłowym zakończeniu remontu lokalu z wygrywającym licytację lub przetarg jest zawierana umowa najmu lokalu za czynszem wylicytowanym.

UWAGA! Wydział Zasobów Komunalnych informuje, iż od dnia 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała „antysmogowa”. Osoby zainteresowane lokalami do licytacji winny zapoznać się z treścią przepisów tejże uchwały przed rozpoczęciem prac remontowych wylicytowanych lokali (treść uchwały dostępna po kliknięciu w link).

UWAGA! Od dnia 3 lipca 2018 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Chorzowa (szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu w link).

Zakończone licytacje

Adres Data licytacji Wylicytowana stawka
Wolności 3/8 6 lutego 2024 r. 15,96 zł/mkw
Średnia 3/5 6 lutego 2024 r. 8,32 zł/mkw
Armii Krajowej 121/5 6 lutego 2024 r. 16,79 zł/mkw
Powstańców 52/11 6 lutego 2024 r. 17,64 zł/mkw
     
     

Regulaminy i inne dokumenty

Licytacja prowadzona jest w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.50.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

 

pobierz plik: [ Oświadczenie o przystąpieniu do przetargu ]

pobierz plik: [ Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego ]

pobierz plik: [ Formularz ofertowy ]

pobierz plik: [ Formularz ofertowy ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o stanie majątkowym ]

 

 

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego