przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 1023 Warszawa, Pełczyńskiego 91,75 m2

ul. Pełczyńskiego, Warszawa

Data dodania:
Województwomazowieckie
Data zakończenia: 2023-12-29
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 92 m2
Piętro: 2
Okres najmu: Bezterminowy
Kaucja: 201197 zł
0
PLN / miesiąc

Opis

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór uzupełniający wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 97 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie o powierzchni 91,75 m². 

                      

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w zamieszczonym poniżej „Ogłoszeniu o naborze”.

 

Zasady ustalania punktacji wniosków opisane są w paragrafie 11 dokumentu „Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o”, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI ORAZ NAJMU LOKALU: 

Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 7 309,63zł. 

Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%.

Czynsz najmu wynosić będzie 27,19 zł/m².

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od 29.11.2023 r. do 29.12.2023 r. wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

Wnioski można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki, osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone.

Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem.

Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego