przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0702 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 29,89 M2

Al. Jana Pawła II, Stalowa Wola

Data dodania:
Województwopodkarpackie
Data zakończenia: 2023-08-07
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 30 m2
Piętro: 11
Okres najmu: Bezterminowy
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul. gen. L. Okulickiego 32 ogłasza przetarg na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy Al. Jana Pawła II 28 w Stalowej Wolizlokalizowanego na XI piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 29,89 m2. Lokal składa się z pokoju, aneksu kuchennego i łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,76 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 1 200,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy. W w/w opłacie ujęty jest czynsz, zaliczka na centralne ogrzewanie, zaliczka liczona dla jednej osoby za wodę zimną (3 m³), ciepłą (1 m³) i śmieci.

Licytacja odbędzie się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli w dniu 9.08.2023 r. o godz. 1000.

Druk zgłoszenia udziału w licytacji należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 7.08.2023 r. do godz. 1500.

Wygrywający licytację zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:

  1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje;
  2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu” o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym „innym lokalu”.

Osoba, której oferta zostanie wybrana poza zaoferowanym czynszem obowiązana będzie do dokonywania opłat wynikających z zawartych umów z dostawcami pozostałych mediów (np. prąd).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla nr 1, ul. gen. L. Okulickiego 125 pod numerem telefonu 15 810 98 09.

Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla Nr 1.

Najem i opłata z tytułu czynszu obowiązywała będzie od dnia 1 września 2023 r.

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego