przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0488 Kędzierzyn-Koźle, Pocztowa 65,43 M2

ul. Pocztowa 4, Kędzierzyn-Koźle

Data dodania:
Województwoopolskie
Data zakończenia: 2023-04-19
Liczba dostępnych mieszkań: 24
Powierzchnia: 65 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

Są przestronne, wolne i czekają na lokatorów. Aby w nich zamieszkać, trzeba je jednak wyremontować. Gmina Kędzierzyn-Koźle regularnie prowadzi kolejne procedury wynajmu takich mieszkań. Tym razem na liście znajdują się aż 24 adresy.

 

 

LISTA LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY

obowiązuje od 05.04.2023 r. do 19.04.2023 r.

Lp. *Adres lokalu Ilość pokoi Sposób ogrzewania lokalu Powierzchnia pokoi

lokalu

[m2]

Powierzchnia użytkowa lokalu

[m2]

**Zakres remontu Szacunkowy koszt

remontu

[tys. zł]

Wielkość gospodarstwa domowego / ilość osób

mogących ubiegać się o lokal do remontu

1 Marynarska 1/11 2 Ogrzewanie piecowe 31,40 45,60+6,50 WC 1.  Roboty instalacyjne.

1.1. Demontaże.

1.2. Kanalizacja.

1.3. Woda.

1.4. Centralne ogrzewanie.

1.5. Gaz.

1.6. Roboty elektryczne.

1.7. Wyposażenie.

2.  Roboty budowlane.

66 725,13 1,2,3
2 Marynarska 1/12 2 Ogrzewanie piecowe 41,60 54,40+3,80 WC 1.  Roboty instalacyjne.

1.1. Demontaże.

1.2. Kanalizacja.

1.3. Woda.

1.4. Centralne ogrzewanie.

1.5. Gaz.

1.6. Roboty elektryczne.

1.7. Wyposażenie.

2.  Roboty budowlane.

75 188,85 2,3,4
3 Marynarska 5/16 3 Brak ogrzewania 54,13 84,38 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Instalacja gazowa.

3.  Instalacja centralnego ogrzewania.

4.  Roboty elektryczne.

5.  Roboty budowlane.

6.  Wywóz i utylizacja odpadów.

91 836,72 2,3,4,5
4 Władysława Grabskiego 15/2 1 Centralne ogrzewanie 21,10 33,02 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

52 377,14 1,2
5 Pocztowa 4/3 2 Ogrzewanie piecowe 39,05 65,43 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Instalacja gazowa.

3.  Instalacja centralnego ogrzewania.

94 840,91 1,2,3

 

4.  Roboty elektryczne.

5.  Roboty budowlane.

6.  Wywóz i utylizacja odpadów.

6 Targowa 5/2 2 Centrale ogrzewanie 45,89 53,77 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

50 512,17 2,3,4
7 Aleksandra Głowackiego 12/2 2 Brak ogrzewania 39,34 55,76 1.                  Roboty instalacyjne.

2.                  Instalacja centralnego ogrzewania z podłączeniem do miejskiej sieci.

3.                  Roboty elektryczne.

4.                  Roboty budowlane.

5.                  Wywóz i utylizacja odpadów.

76 922,94 1,2,3
8 Marynarska 5/6 2 Ogrzewanie gazowe etażowe 40,91 58,39 1.  Roboty instalacyjne.

1.1. Demontaże.

1.2. Kanalizacja.

1.3. Woda.

1.4. Centralne ogrzewanie.

1.5. Gaz.

1.6. Roboty elektryczne.

1.7. Wyposażenie.

2.  Roboty budowlane.

70 274,22 2,3,4
9 Ignacego Krasickiego 6/5 1 Ogrzewanie piecowe 20,92 37,57 1.  Roboty budowlane.

2.  Instalacja wodno-kanalizacyjna.

3.  Instalacja elektryczna.

4.  Wywozy.

42 961,41 1,2
10 Ignacego Krasickiego 6/6 1 Brak ogrzewania 20,81 35,69 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Instalacja centralnego ogrzewania.

4.  Roboty budowlane.

5.  Wywóz i utylizacja odpadów.

59 988,11 1,2
11 Portowa 41A/1+2 4 Na parterze brak

centralnego

ogrzewania, elektryczne centralne

ogrzewanie na piętrze

48,60 77,00 1.  Instalacje sanitarne.

2.  Przyłącze gazowe + kuchenka.

3.  Piec dwufunkcyjny.

4.  Instalacja centralnego ogrzewania.

5.  Roboty elektryczne.

6.  Roboty budowlane.

7.  Wywóz i utylizacja odpadów.

134 395,49 2,3,4
12 Władysława Grabskiego 12/8 1 Centralne ogrzewanie 21,10 33,02 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

33 383,70 1,2

 

13 Władysława Grabskiego 14/33 1 Centralne ogrzewanie 20,57 32,57 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

50 606,82 1,2
14 Adama Mickiewicza 18/8 1 Centralne ogrzewanie 22,45 36,43 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

52 597,75 1,2
15 Pamięci Sybiraków 5/4 2 Centralne ogrzewanie 41,92 71,88 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

66 797,46 2,3,4
16 Anny 1/4 2 Ogrzewanie piecowe 52,51 87,91 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Instalacja gazowa.

3.  Instalacja centralnego ogrzewania.

4.  Roboty elektryczne.

5.  Roboty budowlane.

6.  Wywóz i utylizacja odpadów.

104 587,25 2,3,4,5
17 Targowa 15/6 2 Centralne ogrzewanie 33,26 59,40 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

65 811,12 1,2,3
18 Targowa 16/11 1 Centralne ogrzewanie 15,31 31,12 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

54 165,88 1
19 Julia Tuwima 6A/91 2 Centralne ogrzewanie 30,70 45,50 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Instalacja gazowa.

3.  Roboty elektryczne.

4.  Roboty budowlane.

5.  Wywóz i utylizacja odpadów.

56 150,72 1,2,3
20 Juliana Tuwima 6A/99 1 Centralne ogrzewanie 20,80 30,00 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Instalacja gazowa.

3.  Roboty elektryczne.

4.  Roboty budowlane.

5.  Wywóz i utylizacja odpadów.

51 345,59 1,2
21 Juliana Tuwima 24/5 1 Centralne ogrzewanie 20,60 28,50 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

39 984,70 1,2
22 Juliana Tuwima 20/9 1 Centralne ogrzewanie 21,30 36,40 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

50 004,39 1,2
23 Juliana Tuwima 6/14 2 Centralne ogrzewanie 26,50 37,60 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Instalacja gazowa.

3.  Roboty elektryczne.

4.  Roboty budowlane.

5.  Wywóz i utylizacja odpadów.

54 351,23 1,2
24 Grzegorza Piramowicza 19B/3 2 Centralne ogrzewanie 28,99 49,16 1.  Roboty instalacyjne.

2.  Roboty elektryczne.

3.  Roboty budowlane.

4.  Wywóz i utylizacja odpadów.

57 365,51 1,2

* Lokale można oglądać na danym adresie w dniach: · 13.04.2023 r. od godz. 12ºº do godz. 14ºº

  • 17.04.2023 r. od godz. 13³º do godz. 15³º

** Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót kosztorysu danego lokalu.

Aby móc ubiegać się o lokal mieszkalny do remontu należy złożyć wniosek o zawarcie przedwstępnej umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miasta od godz.7³º do godz.15³º (w poniedziałki od 7³º do 17ºº) w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia (sala 108– Sala Obsługi Interesanta przy ul. Piramowicza 32) lub wysłać drogą pocztową. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę jego wpływu do Urzędu Miasta.

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej uchwały nr XLIII/500/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn–Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022r., poz. 603, z późn. zm.) listę lokali wymagających remontu podaje się do wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wraz ze wskazaniem adresu lokalu, jego powierzchni użytkowej, ilości izb, zakresu remontu oraz wartości kosztorysowej remontu. Listę podaje się do publicznej wiadomości na okres 15 dni. Osoby zainteresowane zawarciem przedwstępnej umowy najmu lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy w terminie 14 dni od dnia następnego po opublikowaniu w/w wykazu składają wniosek o zawarcie takiej umowy najmu ze wskazaniem adresów lokali wymagających remontu oraz zobowiązaniem do poniesienia kosztów ich remontu.

Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy może zostać zawarta

z osobami spełniającymi łącznie następujące kryteria:

  • prowadzącymi gospodarstwo, którego średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa tej osoby w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę:
    1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – jest wyższy niż 150% najniższej emerytury tj. 2 382,66 zł, jednak nie przekracza 400% tj. 6 353,76 zł,
    2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – jest wyższy niż 120% najniższej emerytury tj. 1 906,13 , jednak nie przekracza 400% tj. 6 353,76 zł;
  • nieposiadającymi tytułu prawnego w postaci prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy; warunek nieposiadania tytułu prawnego dotyczy również wszystkich pełnoletnich osób, z którymi wnioskodawca ubiega się o zawarcie przedwstępnej umowy najmu; 3) które nie posiadają zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu. Warunek nieposiadania zobowiązań finansowych wobec Gminy dotyczy również wszystkich pełnoletnich osób, z którymi wnioskodawca ubiega się o zawarcie przedwstępnej umowy najmu.

Wniosek wraz z informacjami dot. stwierdzenia uprawnień do zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy znajduje się na stronie internetowej:

pełna treść:

Wykaz lokali przeznaczonych do remontu -05.04.2023 – 19.04.2023

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego