przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0256 Warszawa, Szembeka 49,60 M2

pl. Piotra Szembeka 1, Warszawa

Data dodania:
Województwomazowieckie
Data zakończenia: 2023-01-30
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 49 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO (PRZETARG PISEMNY)

Wynajmujący:Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Prowadzącyprzetarg:PocztaPolskaS.A.,CentrumInfrastrukturyOśrodekInfrastrukturywWarszawieul.Świętokrzyska31/33,00-941Warszawa

Miejsceskładaniaofert:ul.Świętokrzyska31/33,00-941Warszawa

Okrestrwaniaumowy–36miesięcy

Przedmiotnajmu:

Lokalmieszkalnynr9opowierzchniużytkowej49,60m2składasięz2pokoi,kuchni,łazienkizw.c.orazprzedpokoju

Wywoławczastawkaczynszu:

28,00zł/m²(słownie:dwadzieściaosiemzłotych00/100zametrkwadratowy)

Stawkawywoławczaczynszunajmunieobejmujeopłateksploatacyjnychzaenergięelektryczną,kosztówogrzewania,zużyciawodyorazopłatzawywóznieczystościstałychiodprowadzenianieczystościpłynnych.

Miejsce,terminitrybskładaniaofert:

OfertynależyskładaćwzamkniętychkopertachwsiedzibieprowadzącegopostępowaniewWarszawieul.Świętokrzyska31/33pokój615dodnia30.01.2023rokudogodz.9ººzdopiskiem:„ofertananajemlokalumieszkalnegonr9wWarszawie,przyPlacuPiotraSzembeka1”

Otwarcieofertnastąpiwdniu30.01.2023r.ogodz.1200,wsiedzibieprowadzącegoprocedurę.

Wadium:4.166,40zł(słownie:czterytysiącestosześćdziesiątsześćzłotych40/100)

pełna treść

Warszawa_Pl.Szembeka-1-m-9_lokal-mieszkalny

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego