przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0255 Piechowice, Mickiewicza 39,68 M2

ul. Mickiewicza 7, Piechowice

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2023-01-25
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 39 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

OBWIESZCZENIE O NAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO

 

Prowadzący postępowanie:Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50-900 Wrocław.

Miejsce składania ofert:Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50-900 Wrocław –pokój Nr 201, II piętro.

Okres trwania umowy:24 miesiące

Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni użytkowej 39,68 m², usytuowany na I piętrze budynku Poczty Polskiej S.A. położonego w miejscowości Piechowice                 przy  ul. Mickiewicza 7. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową  oraz centralnego ogrzewania .

Wywoławcza stawka czynszu:20,70 zł/m2netto (słownie: dwadzieścia złotych 70/100 za 1 metr kwadratowy)

Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, kosztów ogrzewania, gazu, zużycia wody, opłat za wywóz nieczystości stałych

i odprowadzenia nieczystości płynnych.

Wadium: 2 464,14 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote zł 14/100).

Wadiumnależywnieśćwgotówce,przelewemnakontowBankuPocztowymS.A.wBydgoszczy,Nrkonta:85132000190099071820000025tytułem:OIweWrocławiu-

przetargnawynajemlokalumieszkalnegonr1wPiechowicach,niepóźniejniżdodnia24stycznia2023r.,przyczymjakoterminwpłatyrozumianyjestterminuznania

rachunkuPocztyPolskiejS.A.

Szczegółoweinformacjenatematprzetargu,warunkównajmuzawartychwprojekcieumowynajmu możnauzyskać wsiedzibieOśrodkaInfrastruktury

weWrocławiu,ul.IbnSinyAwicenny21,50-900Wrocław,pokójNr206,IIpiętro,tel.71/360-39-70,wdnipowszedniewgodzinachod8.00-14.00.

Miejsce,terminitrybskładaniaofert:Ofertydotycząceprzetargupisemnegonależyskładaćwzamkniętychkopertachwsiedzibieprowadzącegoprzetargsekretariacie

(pokój201)dodnia25stycznia2023r.dogodz.14ººzdopiskiem:„Ofertananajemlokalumieszkalnegonr1wPiechowicach”

pełna treść

Piechowice_ul.-A.Mickiewicza-7_lokal-mieszkalny

 

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego