przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0222 Wrocław, Dolnobrzeska 51,40 M2

ul. Dolnobrzeska 37, Wrocław

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2023-01-09
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 51 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE NR 1/2023

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Dolnobrzeskiej 37 we Wrocławiu (osiedle Leśnica)  o powierzchni 51,40 m2, składający się z:

 

 1. Przedpokoju                                        5,18 m2
 2. Pokoju                                               16,84 m2
 3. Pokoju                                                14,34 m2
 4. Kuchni                                                  8,21 m2
 5. Łazienki                                               5,39 m2
 6. Pom. gospodarczego                         1,44 m2

 

Mieszkanie z balkonem położone jest na drugim piętrze w czterokondygnacyjnym budynku. Wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe z kotłowni osiedlowej).

 

Szczegółowy opis lokalu:

Przedpokój o pow. 5,18 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój o pow. 16,84 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym,

Pokój o pow. 14,34 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym,

Kuchnia o pow. 8,21 m2: zlewozmywak z szafką i z baterią zlewozmywakową, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, na podłodze wykładzina pcv, ściany w kolorze białym.

Łazienka o pow. 5,39 m2: na podłodze płytki ceramiczne,  wanna w zabudowie z baterią wannową, umywalka z baterią umywalkową, kompakt WC, na ścianach płytki ceramiczne do wysokości 2 m, pozostałe powierzchnie ścian w kolorze białym.

Pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,44 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym.

Lokal mieszkalny nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Rzut mieszkania

Przewidywany termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę: styczeń 2023 r.

Obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 17,35 zł/m². Wysokość czynszu najmu wynosi 891,79 zł i opłaty niezależne (zaliczki na: zimną wodę i ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi) – ok. 500,00 zł.

 

Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 73 789,51 zł. Ponadto przyszły najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 1– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 891,79 zł.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę zgodnie z ,,Zasadami wyboru kolejnych najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o., których umowa najmu została wypowiedziana od dnia 1 września 2020 r.” (z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych – czytaj).

Kryteria dochodowe:

Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:

 1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie może przekroczyć dochodu przedstawionego w tabeli nr 1.

TABELA NR 1. Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

Liczba osób w
gospodarstwie domowym
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób
Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o:
 

5%

 

55%

 

90%

 

125%

 

160%

 

195%

Maksymalny dochód* gospodarstwa domowego w zł 8 031,24 11 855,64 14 532,72 17 209,80 19 886,88 22 563,96

 

*za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 615).

 

 

 

Minimalny łączny dochód netto, jaki musi uzyskiwać przyszły Najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, został określony w tabeli nr 2.

TABELA NR 2. Minimalny dochód netto gospodarstwa domowego

Liczba osób
w gospodarstwie domowym
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób
Minimalny miesięczny dochód netto dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS Wrocław
na poszczególne gospodarstwa w zł
3 x czynsz* 3 x czynsz*

+ 400 zł

3 x czynsz*

+ 800 zł

3 x czynsz*

+1 400 zł

3 x czynsz*

+ 1 800 zł

3 x czynsz*

+ 2 400 zł

 

*czynsz oznacza kwotę podaną w ogłoszeniu, bez opłat za media

 

W przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę i zawrze z TBS Wrocław umowę poręczenia.

Dokumenty:

Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

 • Wniosek o najem lokalu mieszkaniowego
  (pobierz: : wniosek.docwniosek.pdf)
 • Zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego przyjmowane są do dnia 09.01.2023 r. do godz. 15:00.

Dokumenty przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku, co oznacza, że wnioski wysłane przed upływem terminu a dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioski, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o niepełnosprawności należy składać drogą elektroniczną na adres: ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl wyłącznie w formacie .DOC lub .PDF. W tytule wiadomości e-mailowej należy podać numer ogłoszenia, którego wniosek dotyczy.

Warunkiem zarejestrowania wniosku przez pracownika Biura Obsługi Klienta jest wpisanie we wniosku numeru ogłoszenia i adresu mieszkania, którego dotyczy wniosek oraz dołączenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego. 

Wnioski i zaświadczenia składane w formie papierowej, osobiście lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź w formie przesyłek kurierskich, z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, nie będą rozpatrywane.

Wybór najemcy przedmiotowego lokalu zostanie umieszczony na stronie TBS Wrocław (www.tbs-wroclaw.com.pl) w zakładce – Wynajem lokali w dniu 13.01.2023 r.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

71/325 28 95 i 71/325 33 38 wew. 100, 123, 124,125,126,127

pełna treść

tbs_wrocław_dolnobrzeska_37

od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do  godz. 1500

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego