przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0213 Katowice, Tysiąclecia 39,50 M2

Tysiąclecia 47, Katowice

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2023-01-13
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 39 m2
Piętro: 4
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Katowicach ogłasza nabór ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul. Tysiąclecia 47 w Katowicach, pozostającego w zasobach Spółdzielni, na  zasadzie umowy  najmu  na  czas określony wynoszący jeden rok.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach oferuje najem lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Tysiąclecia 47 w Katowicach, o pow. użytkowej  39,50 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczenia przynależnego – komórki.

 

Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia   13 stycznia 2023 roku (piątek) do godz. 12: 00 wraz z:

  1. oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
  2. zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Tysiąclecia 47”.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Wywoławcza stawka czynszu wynosi 13,00 zł/m2/m-c. Czynsz nie obejmuje opłat za media tj. centralnego ogrzewania, dźwigu, wywozu nieczystości, wody i kanalizacji, opłaty te obowiązywać będą w wysokości faktycznego zużycia. Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty biorąc pod uwagę wysokość zaproponowanej przez oferenta czynszu oraz w oparciu o analizę wskazanych powyżej dokumentów, stopień wiarygodności oferenta, kompletność załączonych dokumentów.

Przed zawarciem umowy należy dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej odpowiadającej wysokości 2 miesięcznego czynszu. Osoba uczestnicząca w składaniu ofert po wyborze jej oferty zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu, albowiem przyjmuje mieszkanie w takim stanie faktycznym, w jakim się ono się obecnie znajduje.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Spółdzielni w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

Lokal mieszkalny nr 26 położony przy ul. Tysiąclecia 47 w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia – Dolne, ul. Piastów 6, tel. 32 2540-087.

 

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14A przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 254 65 05 wew. 143-145.

pełna treść

sm piast katowice

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego