przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0196 Wrocław, ul. Nowodworska 31,15 M2

ul. Nowodworska 15, Wrocław

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2023-01-04
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Piętro: 10
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 04.01.2023r., o godz.9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg (licytacja) na wynajęcie lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 15 m. 32 na 10 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 04.01.2023r., o godz.9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg (licytacja) na wynajęcie lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 15 m. 32 na 10 piętrze.

– powierzchnia lokalu mieszkalnego: 31,16 m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc),

– wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 600,00 zł – opłata czynszowa nie obejmuje opłat niezależnych od właściciela,

– krok postąpienia: minimum 10,00 zł,

– wadium w kwocie 1.800,00 zł. płatne  na konto PKO BP SA  O/3 Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 29.12.2022 r.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 17.01.2023 r. o godz. 9.00. Wadium w kwocie 1.800,00 zł. płatne  na konto PKO BP SA  O/3 Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 11.01.2023 r.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział  członkowski tel. 71/356-48-15, 71/357-48-11.

Oglądanie lokalu w dniu 28.12.2022 r. oraz 10.01.2023 r. po wcześniejszym ustaleniu godziny z Administratorem tel. 71/356-48-23.

Oferent – przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia  29.12.2022 r.(I termin przetargu) lub do dnia 11.01.2023 r. (II termin przetargu)  do przedłożenia:

–  dowód  wpłaty  wadium,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami  umowy  i  przyjęciu  ich  bez  zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zawarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę najmu w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej Spółdzielni : www.smnowydwor.com.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub stwierdzenia, że nie został rozstrzygnięty.

pełna treść

Przetargi – SM Nowy Dwór

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego