przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0188 Św. Katarzyna, Główna 94,00 M2

ul. Główna 34, Święta Katarzyna

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2022-12-29
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 94 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Prowadzący konkurs ofert: Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Awicenny 21, 50 -900 Wrocław.
Okres trwania umowy: 12 miesięcy
Przedmiot najmu:
Lokal mieszkalny Nr 4 usytuowany na II piętrze budynku Poczty Polskiej S.A. w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 34, o powierzchni użytkowej
94,00 m2. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną. Lokal zajmowany jest bezumownie.
Stawka czynszu: 16,20 zł/m² netto (słownie: szesnaście złotych zł 20/00 za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej),
W/w stawka czynszu najmu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną (indywidualna umowa), kosztów ogrzewania zużycia
wody i odprowadzenia nieczystości płynnych ( indywidualna umowa) oraz opłat za wywóz nieczystości stałych.
Miejsce, termin i tryb składania ofert: Oferty dotyczące konkursu ofert należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie prowadzącego
konkurs w sekretariacie (pokój 102) do 29 grudnia 2022r. do godz. 12ºº z dopiskiem: „Oferta na najem lokalu mieszkalnego – Święta
Katarzyna”.

pełna treść

Swieta-Katarzyna_ul.-Glowna-32_lokal-mieszkalny

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego