przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0172 Ziębice, Kolejowa 60,00 M2

ul Kolejowa 15, Ziębice

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2022-12-20
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 60 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
Miejsce przetargu: Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu ul. Awicenny 21, 50 -900 Wrocław – pokój Nr 202, II piętro. Termin składania ofert 20.12.2022 godz. 14:00
Okres trwania umowy: 72 miesiące
Wynajmujący: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny Nr 1 usytuowany na I piętrze budynku Poczty Polskiej S.A. w Ziębicach przy ul Kolejowej 15, o powierzchni
użytkowej 60,00m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną. Lokal jest w złym stanie techniczno-użytkowym, mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. Najemca zobowiązany będzie do
wykonania na własny koszt niezbędnych prac dla spełnienia wymogów technicznych lokalu zdatnego do zamieszkania w terminie trzech miesięcy
od dnia zawarcia przedwstępnej umowy najmu, polegających na: naprawie i pomalowaniu tynków ścian i sufitów, wymianie pogrzewacza ciepłej
wody użytkowej w łazience, wymianie kuchenki gazowej, brak gazu w lokalu – po zamontowaniu gazomierza należy wykonać próbę szczelności.
Wywoławcza stawka czynszu: 7,60 zł/m² netto (słownie: siedem złotych zł 60/100) za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.
W/w stawka wywoławcza czynszu najmu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną (indywidualna umowa), kosztów ogrzewania
zużycia wody i odprowadzenia nieczystości płynnych ( indywidualna umowa) oraz opłat za wywóz nieczystości stałych .
Wadium: 1368,00zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w gotówce, przelewem na konto w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy, Nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem: OI we Wrocławiu – przetarg -wynajem lokalu mieszkalnego Nr 1– w Ziębicach nie później niż do 19 grudnia 2022r., przy czym jako
termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.

pełna treść

Ziebice_ul.-Kolejowa-15_20.12.2022

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego