przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0159 Łomnica (dom+praca), Sudecka 439,50 m2

ul. Sudecka 41, Łomnica

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2022-12-22
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 439 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

 

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej” położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 41, gm. Głuszyca, o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,5 m2, posadowiony na działce nr 232 w obrębie Łomnica. Dzierżawa na czas oznaczony do 10 lat na działalność usługową nieuciążliwą (usługi gastronomiczne, turystyczne):

– cena wywoławcza (czynsz miesięczny)            1758,00 zł 

– wadium                                                                                                351,60 zł

– przetarg odbędzie się o godz. 9:00

– do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

 

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2022 poz.1452 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 10 budynku (pierwsze piętro) Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 10,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca

– Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (74) 6604668 lub 74 6604614.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego