# 0260 Warszawa, Szembeka 38,00 M2

pl. Piotra Szembeka 1, Warszawa

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-30
Województwomazowieckie
Powierzchnia: 38 m2
Piętro: 3
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO (PRZETARG PISEMNY)

Wynajmujący: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Centrum Infrastruktury Ośrodek Infrastruktury w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa Miejsce składania ofert: ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa Okres trwania umowy – 19 miesięcy Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny pl. Szembeka 1 nr 53 o powierzchni użytkowej 38,0 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju Wywoławcza stawka czynszu: 27,00 zł/m² (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100 za metr kwadratowy) Stawka wywoławcza czynszu najmu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, kosztów ogrzewania, zużycia wody oraz opłat za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych. Miejsce, termin i tryb składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie prowadzącego postępowanie w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33 pokój 615 do dnia 30.01.2023 roku do godz. 9ºº z dopiskiem: „oferta na najem lokalu mieszkalnego nr 53 w Warszawie, przy Placu Piotra Szembeka 1” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2023 r. o godz. 1200 , w siedzibie prowadzącego procedurę. Wadium: 3078,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)

pełna treść

Warszawa_Pl.Szembeka-1-m-53_lokal-mieszkalny

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego