# 0259 Warszawa, Świętokrzyska 37,50 m²

ul. Świętokrzyska 35, Warszawa

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-02-14
Województwomazowieckie
Powierzchnia: 37 m2
Piętro: 10
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum I”
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A
ogłasza
Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego nr 122
przy ul. Świętokrzyskiej 35 w Warszawie o powierzchni użytkowej 37,50 m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. – lokal po remoncie)
Najem lokalu bez możliwości podnajmu, w tym również wykorzystywania lokalu na działalność najmu krótkoterminowego.

I. Opis lokalu
• Lokal M-3 o powierzchni użytkowej 37,50 m2;
• Składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki;
• lokal położony na XIV piętrze;
• lokal po remoncie.

II. Warunki najmu
1. Proponowana minimalna stawka miesięcznego czynszu wynosi 2.500,00 zł + dodatkowe opłaty eksploatacyjne (ok. 380,00 zł – kwota może ulec zmianie).
2. Umowa najmu na czas określony, tj. na okres 3 lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Najemca w dniu podpisania umowy najmu wpłaca na konto Spółdzielni kaucję w wysokości 2-miesięcznego czynszu najmu oraz dodatkowych opłat eksploatacyjnych.
4. Ponad ustalony czynsz najmu najemca zobowiązany będzie ponosić dodatkowe opłaty miesięczne związane z eksploatacją lokalu, tj. centralne ogrzewanie naliczane ryczałtowo od powierzchni lokalu, z.w. i c.w. wg zużycia wodomierzy, woda techniczna (od osoby), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windę (od osoby), zbiorczą sieć TV.
5. Należność za energię elektryczną będzie opłacana przez Najemcę bezpośrednio dostawcy energii na podstawie zawartej przez Najemcę umowy.

Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o zapoznanie się z warunkami przetargu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smcentrum1.com
Informacje udzielane są pod numerem telefonu 22 827-83-14 wew. 21 oraz drogą elektroniczną pod adresem: b.wolska@smcentrum1.com

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni na druku ofertowym do pobrania (w Spółdzielni lub jej stronie internetowej) w zamkniętych kopertach w terminie do dnia
14 lutego 2023 roku (wtorek) do godz. 10.00.

Zgodnie z Regulaminem wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie, Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 24.01.2023 r.

pełna treść

Ogłoszenie_o_przetargu_na_najem_lokalu_mieszkalnego_przy_ul._Świętokrzyskiej_35_w_Warszawie

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego