# 0252 Katowice, Wiosny Ludów 54,00 M2

ul. Wiosny Ludów 54, Katowice

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-31
Województwośląskie
Powierzchnia: 54 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia 9 lokali mieszkalnych będących pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.

Wybrana oferta

ul. Wiosny Ludów 54/6 Katowice

 

Pow. 54,00   Piętro II Pokoje 2+1 Kaucja 5 119,20zł

 

  1. Osoby zainteresowane najmem po wskazanej przez Administracje dacie oględzin lokalu winny złożyć w Siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65, dział członkowski pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godz. od 700-1430 wypełniony wniosek który dostępny jest na stronie internetowej HGSM: hgsm.pl.
  2. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie:
  • w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o przyznaniu lokalu do wniesienia kaucji zabezpieczającej   na pokrycie należności z tyt. najmu lokalu a także wpłatę z tyt. rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie 50,00zł.
  • przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od daty przekazania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt remontu lokalu w zakresie nie mniejszym niż ustalony przez Administrację w protokole zdawczo-odbiorczym pod rygorem odstąpienia przez Spółdzielnię od zawarcia umowy i przepadku kaucji mieszkaniowej.
  1. Wnioski winny być pod rygorem odrzucenia składane w terminie do 5 dni roboczych od dnia oględzin lokalu. W przypadku zgłoszenia w w/w terminie kilku wnioskodawców na to samo mieszkanie, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, przedmiotem przetargu będzie licytacja wpłaty środków pieniężnych na fundusz remontowy. Cena wywoławcza kwoty wpłaty na fundusz remontowy wynosi 1.000,00zł, postąpienie o prawo najmu nie może wynosić mniej niż 100,00zł.
  2. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej…” można zapoznać się na stronie internetowej HGSM,
  3. pełna treść/pełny wykaz
  4. hgsm wykaz-lokali-na-najem-tryb-bezprzetargowy-16.01.2023r

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego