# 0243 Zabrze, Skłodowskiej-Curie 42,91 M2

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, Zabrze

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-24
Województwośląskie
Powierzchnia: 43 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu 5 wolnych lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie – będących własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostaną one wynajęte w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 24.01.2023r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 31.01.2023r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i II przetargu online ustalono w wysokości 7,90 zł/m2, wysokość postąpienia wynosi minimalnie 0,50 zł za 1m2.  

 

  1. ul. Londzina 6/1 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,80m² składające się z 2 pokoi – 11,82m², 13,33m², kuchni 10,45m², przedpokoju 3,19m², łazienki 5,01m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość podłączenia pieców grzewczych spełniające normy ustawy antysmogowej lub możliwość korzystania z instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania lokalu do mocy 575W.

Wadium 4153,00 zł                                                                          licytacja rozpocznie się o godz. 1000

(lokal można oglądać w dniu 16.01.2023r. w godz. 1045 – 1115)

 

  1. ul. Londzina 10/7 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 40,16m² składające się z pokoju – 22,40m², kuchni 17,76m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość podłączenia pieca grzewczego spełniającego normy ustawy antysmogowej lub możliwość korzystania z instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania lokalu do mocy 575W.

Wadium 3808,00 zł                                                                          licytacja rozpocznie się o godz. 1030

(lokal można oglądać w dniu 16.01.2023r. w godz. 1115 – 1145)

 

  1. ul. Niedziałkowskiego 7/7 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,75m² składające się z pokoju – 25,00m², kuchni 12,75m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan.,                  elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5.klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 po dobudowaniu dwóch przewodów: dymowego i wentylacyjnego lub możliwość korzystania z instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania lokalu do mocy 575W.

Wadium 3579,00 zł                                                  licytacja rozpocznie się o godz. 1100

(lokal można oglądać w dniu 16.01.2023r. w godz. 1145– 1215)

 

  1. ul. M. Skłodowskiej-Curie 1/26 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,91m² składające się z pokoju –26,21m², kuchni 16,70m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie: możliwość podłączenia kotła c.o. na gaz po dobudowaniu przewodu spalinowego lub możliwość          korzystania z instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania lokalu do mocy 575W.

Wadium 4068,00 zł                                                                          licytacja rozpocznie się o godz. 1130

(lokal można oglądać w dniu 16.01.2023r. w godz. 1230 – 1300)

 

  1. ul. Spokojna 4/9 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 32,50m² składające się z pokoju – 20,00m², kuchni 12,50m², WC na kl. schodowej. Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania. Możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5.klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 po dobudowaniu dwóch przewodów kominowych: spalinowego i wentylacyjnego lub wykonanie ogrzewania                elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu.

Wadium 3081,00 zł                                                                          licytacja rozpocznie się o godz. 1200

(lokal można oglądać w dniu 16.01.2023r. w godz. 1330 – 1400)

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

– przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl

– zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

– brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

– brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

– osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

– dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

 

 

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia – druki przesłane drogą elektroniczną – należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl do dnia 23.01.2023r. do godz. 1300.

 

Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 24.01.2023r., II przetarg online odbędzie się w dniu 31.01.2023r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 25.01.2023r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia – druki przesłane drogą elektroniczną – należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl  do dnia 30.01.2023r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

pełna treść

zbm zabrze wynajem 24.01.23

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego