# 0227 Mełno, Gruta 52,60 M2

Mełno 228, Gruta

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-24
Województwokujawsko-pomorskie
Powierzchnia: 52 m2
Piętro: 0
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO

Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń, pokój nr 125,  I piętro.

Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny na najem lokalimieszkalnych Nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na parterze budynku biurowego położonego w miejscowości  Mełno 228.

Charakterystykanieruchomości:NieruchomośćznajdujesięwcentrummiejscowościMełno.Wsąsiedztwienieruchomościznajdujesięzabudowamieszkalnajednorodzinna.NaparterzebudynkuznajdujesięUrządPocztowy.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:

  • lokal mieszkalny nr 1 -składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wco powierzchni 52,60 m2, z pomieszczeniem

 

przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej  3,47 m2,

  • lokal mieszkalny nr 2 -składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wco powierzchni 36,01 m2, z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 1,51 m2.

 

Lokale mieszkalne usytuowane na parterze budynku biurowego. Stan techniczny lokali–do odnowienia.

Wyposażenielokalistanowiinstalacjaelektryczna,centralnegoogrzewaniaiwodno-kanalizacyjna.Najemcylokalimieszkalnych,opróczczynszu,będąuiszczaćopłatyobejmującekoszty:centralnegoogrzewania,zużyciawody,odprowadzeniaściekówiwywozunieczystościstałych.Kosztyenergiielektrycznejbędąpokrywaneprzeznajemcówwoparciuoodrębneumowy,zawarteindywidualnieprzeznajemcówzdostawcówmedia.

Dla lokalu nr 1 –24 miesiące, dla lokalu nr 2 –36 miesięcy.

Wywoławcza stawka czynszu :

dla lokalu nr 1wynosi 12,70 zł/m2/m-c netto, dla lokalu nr 2 –11,40 zł/m2/m-c netto

Wadium:

  • Dla lokal mieszkalny nr 1 –2.004,06 zł (słownie: dwa tysiące cztery złote sześć groszy).
  • Dla lokal mieszkalny nr –1.231,53 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

 

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projektach umów najmu, z którym można się zapoznać

w siedzibie Poczty Polskiej S.A., Ośrodek Infrastruktury, ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń, pokój nr 125,  I piętro,

tel. 502 017 072, wgodzinach od 800 do 1400.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem –Mełno 228 –lokal mieszkalny nr 1”,

lub  „Wynajem –Mełno 228 –lokal mieszkalny nr 2”, należy składać do dnia24.01.2023 r. do godz. 14:00 w obiekciePoczty

Polskiej S.A. Ośrodka Infrastruktury, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń.

. W przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty dow/wobiektu.

Terminimiejsceotwarciaofert:Otwarcieofertodbędziesięwdniu25.01.2023r.ogodz.10:00wpokojunr125,Ipiętro,

wbudynkuprzyul.RynekStaromiejski15wToruniu.

pełna treść

Melno_-Melno-228_lokale-mieszkalne

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego