# 0220 Katowice, Zamkowa 36,29 M2

ul. Zamkowa 38a, Katowice

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-02-08
Województwośląskie
Powierzchnia: 36 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem 5 lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Wybrana oferta

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Zamkowej 38a w Katowicach zostanie ogłoszony w terminie od dnia 23.01.2023r. do dnia 08.02.2023r.

Minimalna kwota wierzytelności do licytacji wynosi:  18 200  zł

– stawka czynszu: 11,50  zł/m2      wadium:  3 700 zł     postąpienie:1 000  zł

– wysokość kaucji za lokal mieszkalny wynosi 3-krotość miesięcznego czynszu najmu

– powierzchnia użytkowa lokalu: 36,29 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

– wyposażenie w instalacje: elektr., wod.-kan., gaz, C.O., C.C.W.

Dzielnica: Janów         Ilość kondygnacji: 3           Piętro: 2

Powyższy lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Instalacje wymagają sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami przez Najemcę we własnym zakresie. Przed złożeniem oferty na konkurs Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta) w terminie do dnia 08 lutego 2023r. (środa) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16 wew. 120, 123 lub +48 728 350 017.

pełna treść

sdsm 08.02.23

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego