# 0216 Mysłowice, Piastów Śląskich 24,85 M2

Piastów Śląskich 6, Mysłowice

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-16
Województwośląskie
Powierzchnia: 25 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem 5 lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Wybrana oferta

Mieszkanie, Mysłowice, Piastów Śląskich 6/29

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy ul. PIASTÓW ŚLĄSKICH 6 w Mysłowicach zostanie ogłoszony w terminie
od 28.12.2022r. do 16.01.2023r.

Minimalna kwota wierzytelności do licytacji:  7 500 zł

– stawka czynszu:   11,20 zł/m2          wadium:   1 500 zł        postąpienie:  1 000 zł

– wysokość kaucji za lokal mieszkalny wynosi 3-krotość miesięcznego czynszu najmu

– powierzchnia użytkowa lokalu: 24,85 m²  –   1 pokój, kuchnia, łazienka z wc

– wyposażenie w instalacje: elektr., wod.-kan., CO, CWU, gaz

Dzielnica:   Wesoła       Ilość kondygnacji: 4           Piętro: 1

 

Umowa najmu z Śląsko – Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta) w terminie do dnia 16 stycznia 2023r. (poniedziałek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430.

pełna treść

sdsm mysłowice piastów 6

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego