# 0214 Toruń, Poznańska 59,65 M2

ul. Poznańska 294 I, Toruń

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-05
Województwokujawsko-pomorskie
Powierzchnia: 59 m2
Piętro: 0
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW DLA PRZYSZŁYCH PARTYCYPANTÓW NA MIESZKANIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 294 I W TORUNIU.

 Gmina Miasta Toruń wraz z Toruńskim TBS Sp.  z o.o. w Toruniu ogłasza w terminie

od dnia 22.12.2022 r. do dnia 05.01.2023r.do godz.15:00dodatkowy nabór wniosków na mieszkanie  przy ul. Poznańskiej 294 I w Toruniu o metrażu 59,65 (3 pokoje + kuchnia) parter, kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 82 018,75 złotych.

Dla kandydatów spełniających kryteria ustawy z dnia 26 października 1995 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na mieszkania realizowane na terenie Osiedla Glinki w budynku przy ul. Poznańskiej 294 I w Toruniu.

O  podpisanie umowy o partycypację  w kosztach budowy lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się przede wszystkim osoby nie posiadające tytułu prawnego oraz posiadające dochody umożliwiające wnoszenie opłat czynszowych. Wysokość partycypacji wynosi 25 % kosztu budowy mieszkań.

Ustala się następujące kryteria pierwszeństwa oraz liczbę przyznawanych im punktów:

1) posiadanie przez osobę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 2 pkt.

2) w gospodarstwie domowym są dzieci – po 2 pkt.na każde dziecko.

3) w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba do 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021. poz. 573) – 5 pkt.

4) w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w zależności od stopnia niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. a) znacznym – 5 pkt.
  2. b) umiarkowanym – 3 pkt.
  3. c) lekkim – 1 pkt.

5) żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Toruniu lub pobliskiej miejscowości – 3 pkt.

6) jeżeli osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest stroną umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i zobowiąże się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie 3 miesięcy od dniazawarcia umowy najmu mieszkania przez osobę – 5 pkt.

7) osoba mieszka w budynku przeznaczonym do rozbiórki w związku z realizacją inwestycji gminnych – 3 pkt.

 

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami ( informacja o ochronie danych osobowych RODO oraz upoważnienie ) zamieszczone są w „ Aktualnościach” na stronie www.ttbs.pl

 

Wnioski należy składać w siedzibie Toruńskiego TBS Sp. z o.o.  przy ul.Watzenrodego 17 w Toruniu lub przesłać w formie elektronicznej na adres:ankiety@ttbs.pl

 

Osoby do kontaktu w sprawie wypełnienia i składania wniosków:

Magdalena Witek oraz Marzanna Wierzbowska

Tel. (56) 653 81 11; (56) 653 81 18

pełna treść

tbs toruń

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego