# 0203 Stargard, Wojska Polskiego 56,25 M2

ul. Wojska Polskiego 2, Stargard

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-23
Województwozachodniopomorskie
Powierzchnia: 56 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

Stargardzkie TBS Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania położonego przy ul. Wojska Polskiego 2/4 w Stargardzie

INFORMACJE O MIESZKANIU

Mieszkanie składa się z dwóch pokoi o powierzchni 14,75 i 16,49 m2, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 56,25 m2. Wyposażone jest w ogrzewanie
z sieci miejskiej, usytuowane jest na drugim piętrze, budynek bez windy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIESZKANIE

O mieszkanie może ubiegać się osoba, która:

  1. Wniesie partycypację

Zawarcie umowy najmu będzie uzależnione od wpłaty zadeklarowanej partycypacji w wysokości  minimum 25% tj. 58 303,13 zł i nie więcej niż 30% tj. 69 963,75 zł wartości odtworzeniowej (w dniu dokonania wpłaty).

  1. Spełni wymagane progi dochodowe

Umowa najmu mieszkania zostanie zawarta z osobami, które na dzień złożenia wniosku i na dzień zawarcia umowy najmu spełniają następujące warunki dochodowe:

Warunki dochodowe
Wielkość gospodarstwa
domowego wnioskodawcy
Minimalny dochód
gospodarstwa domowego
Maksymalny dochód
gospodarstwa domowego
1 – osobowe 2 861,36 7 101,37
2 – osobowe 3 901,85 10 482,98
3 – osobowe 4 682,22 12 850,10
4 – osobowe 5 982,84 15 217,22
5 – osobowe 7 023,33 17 584,35
6 – osobowe 8 063,83 19 951,47

 

Za dochód uważany jest dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w 2021 r. tj. przychody brutto pomniejszone o:

  • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  1. Wpłaci  kaucję zabezpieczającą umowę najmu

Przyszły najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji mieszkaniowej. Obowiązkowa kaucja mieszkaniowa, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy najmu, wynosi 12 – krotność miesięcznej kwoty czynszu z tytułu najmu mieszkania.

  1. Nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

Umowa najmu mieszkania zostanie zawarta, jeżeli w dniu jej podpisania wnioskodawca i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Stargard.

UMOWA NAJMU MIESZKANIA I WYSOKOŚĆ CZYNSZU

Czas trwania umowy

Umowa najmu mieszkania zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Wysokość czynszu

Czynsz najmu wynosi 12,95 zł  za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Od 1 lutego  2023 r. stawka czynszu wynosić będzie 13,80 zł za 1 m2. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania  innych opłat niezależnych od Wynajmującego, między innymi za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, zimną wodę, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, domofon oraz inne świadczenia, jeżeli są one płatne za pośrednictwem Wynajmującego.

NABÓR WNIOSKÓW

Wnioski o wynajem mieszkań oraz oferty partycypacyjne składać należy osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy ul. Struga 29 w terminie: od 19.12.2022 r. do 23.12.2022 r.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 23.12.2022 r. o godz. 1600.

Do wniosku należy dołączyć  następujące dokumenty:

1)     zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą/osoby ubiegające się
o najmem mieszkania oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,

2)     ofertę partycypacyjną,

3)     deklarację o  średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim,

4)     w przypadku osób niepełnosprawnych – kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

5)     kopię aktów urodzenia dzieci wchodzących w skład gospodarstwa domowego
wnioskodawcy.

Druk wniosku o wynajem mieszkania wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta ul. Struga 29 w Stargardzie, oraz na stronie internetowej Spółki www.tbs.stargard.pl w dziale dokumenty do pobrania.

Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie pod nr 91 819 22 93 lub 90
lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
 ul. Struga 29 w Stargardzie

pełna treść

Mieszkania – TBS _ TBS Stargard Szczeci…two Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wojska polskiego

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego