# 0202 Tolkmicko, Świętojańska 45,00 M2

ul. Świętojańska 25, Tolkmicko

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-27
Powierzchnia: 45 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

Poczta PolskaS.A.,Centrum Infrastruktury Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku,ul.Kolejowa 26,15-959Białystok.

Miejsceskładaniaofert:ul.Kolejowa26,15-959Białystok

Okrestrwaniaumowy–24miesięcy.

Przedmiot najmu:

ul. Świętojańska 25 Tolkmicko Lokalmieszkalnyopowierzchniużytkowej45,00m2położonynaIpiętrze,składasięz:dwóchpokoiopowierzchniach:1pokój17,50m²,2pokój10,90m²,łazienki+wc2,30m²

(pomieszczeniepozalokalemzwejściemzklatkischodowej),przedpokoju7,70m²,kuchni6,60m².Wejścieodstronyfrontowejobiektuzogólniedostępnąklatkąschodową.

Częśćprzynależnądolokalustanowipomieszczeniewpiwnicyopowierzchni4,50m2.

Lokalwyposażonyjestwnastępująceurządzenia:instalacjęelektryczną,wodno-kanalizacyjnąicentralnegoogrzewania.Stantechnicznylokalu–dobry,wymagamalowaniaoraznaprawypodłóg.

Wywoławczastawkaczynszunettowynosi:

14,71zł/m2(słownie:czternaściezłotychsiedemdziesiątjedengroszymetrkwadratowy).

Stawkawywoławczaczynszunajmunieobejmujeopłateksploatacyjnychzacentralneogrzewanie,zużyciewodyorazopłatzawywóznieczystościstałychiodprowadzenianieczystościpłynnych.Opłatyzaenergięelektryczną,Najemcauiszczaćbędzienapodstawieumowyzawartejzzakłademenergetycznymwewłasnymzakresie.

Miejsce,terminitrybskładaniaofert:

OfertynależyskładaćwzamkniętychkopertachwsiedzibieprowadzącegopostępowaniewBiałymstokuul.Kolejowa26pokój111dodnia27grudnia2022rokudogodz.1430zdopiskiem:,,Wynajem–Tolkmicko-lokalmieszkalny„

Otwarcieofertnastąpiwdniu28grudnia2022r.ogodz.900wsiedzibieprowadzącegoprocedurę.

Wadium:1985,85zł(słownie:jedentysiącdziewięćsetosiemdziesiątpięćzłotych85/100

SzczegółoweinformacjenatematwarunkównajmuzostałyzawartewprojekcieumowynajmuzktórymmożnasięzapoznaćwsiedzibieOśrodkaInfrastrukturywBiałymstoku

przyul.Kolejowej26,pokójnr111tel.(85)7323034wgodzinachod800do1400orazuadministratoraobiektuwBartoszycach,11Listopada3,tel.897625890

tel.kom.501296026.

pełna treść

Tolkmicko_ul.-Swietojanska-25_lokal-mieszkalny

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego