# 0201 Katowice, Żniwna 43,65 M2

Żniwna 2, Katowice

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-23
Województwośląskie
Powierzchnia: 43 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia 14 lokali mieszkalnych będące pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.

Wybrana oferta

ul. Żniwna 2/11 pow. 43,65   Piętro II Pokoje 2+1 łazienka Kaucja 2 824,16zł

 

 

  1. Osoby zainteresowane najmem po wskazanej przez Administracje dacie oględzin lokalu winny złożyć drogą elektroniczną na adres czlonkowski@hgsm.pl wypełniony wniosek który należy pobrać ze strony internetowej HGSM.
  2. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie:
  • w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o przyznaniu lokalu do wniesienia kaucji zabezpieczającej   na pokrycie należności z tyt. najmu lokalu a także wpłatę z tyt. rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie 50,00zł.
  • przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od daty przekazania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt remontu lokalu w zakresie nie mniejszym niż ustalony przez Administrację w protokole zdawczo-odbiorczym pod rygorem odstąpienia przez Spółdzielnię od zawarcia umowy i przepadku kaucji mieszkaniowej.
  1. O objęciu lokalu mieszkalnego decyduje data wpływu wniosku. W przypadku złożenia w jednym dniu kilku wniosków na to samo mieszkanie, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe on-line, przedmiotem przetargu będzie licytacja wpłaty środków pieniężnych na fundusz remontowy. Cena wywoławcza kwoty wpłaty na fundusz remontowy wynosi 1.000,00zł, postąpienie o prawo najmu nie może wynosić mniej niż 100,00zł.

z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej…” można zapoznać się na stronie internetowej HGSM, tj. hgsm.pl

pełna treść

hgsm Najem-tryb-bezprzetargowy

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego