# 0186 Katowice, Tokarska 74,58 M2

ul. Tokarska 4, Katowice

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-22
Województwośląskie
Powierzchnia: 74 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na 3 mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego , stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Katowicach przy ul. Tokarskiej 4/7, który odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi : 74,58 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 5,20 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni

adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament”, 41-940 Piekary Śl. ul. Ogrodowa 17K tel. 767-66-16 wew. 35

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1000,00 zł płatne na konto bankowe: PKO BP Piekary Śląskie; 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
 4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lata.
 6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niz 10% stawki wyjściowej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DIAMENT”  ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wysokość stawki czynszu za 1m2 lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Spółdzielni, położonego w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 30/15, który odbędzie się 22 grudnia 2022 roku o godz. 9,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich, przy ul. Ogrodowej 17K – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 24,19 m2

Stawka wywoławcza wynosi: 14,50 zł/m2/mc

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z działem członkowsko-lokalowym Spółdzielni – 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17K, tel. 32 767-66-16 wewn. 35.

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1000,00 zł płatne na konto bankowe: PKO BP Piekary Śląskie; 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
 4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lata.
 6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niz 10% stawki wyjściowej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego , stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Katowicach przy ul. Tokarskiej 4/8, który odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi : 40,57 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 5,20 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni

adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament”, 41-940 Piekary Śl. ul. Ogrodowa 17K tel. 767-66-16 wew. 35

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1000,00 zł płatne na konto bankowe: PKO BP Piekary Śląskie; 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
 4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lata.
 6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niz 10% stawki wyjściowej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 10. pełna treść
 11. Lokale mieszkalne – Spółdzielnia Mieszkaniowa _Diament_

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego