# 0183 Zabrze, Rajska 65,43 M2

ul. RAJSKA 4, Zabrze

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-15
Województwośląskie
Powierzchnia: 65 m2
Piętro: 0
0
PLN / miesiąc

Opis

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem 2 lokali mieszkalnych

               
               
2. Zabrze ul. RAJSKA 4/1

2p+pp+k+pom.gosp.+wc+kor. piece+zw+gaz

  65,43 1 500,00 zł najem * parter Termin oglądania 12.12.2022 r.

godz . 1120 – 1 1 45

3. Ruda Śląska

ul. Bielszowicka 98c/110 2p+pp+k+łaz z wc

C.O. +zw+cw +gaz

  48,40 1 200,00 zł najem IV piętro 13.12.2022 r.

godz . 10 – 1025

               
 
               
               

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. o godz. 1000w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412.

Stopa postępu ceny wywoławczej dla lokali mieszkalnych wynosi 100,00 zł, dla garażu 0,50 zł/m 2.

Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł z opisem: „wadium na przetarg mieszkań” oraz 1 000,00 zł z opisem: „wadium na przetarg garażu” na konto spółdzielni w: ING Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590 najpóźniej do dnia 14.12.2022 r. (data wpływu na rachunek spółdzielni) oraz do złożenia w Dziale Członkowsko-Prawnym spółdzielni oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.gsmluiza.com.pl/regulaminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również brak zobowiązań wobec spółdzielni. Przetarg wygrywa osoba. która:

wylicytuje najwyższą kwotę jednorazowej wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy — dotyczy lokali mieszkalnych,  wylicytuje najwyższą stawkę za lm2 czynszu najmu garażu ( do czynszu zostanie doliczony VAT 23%),  dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu — dotyczy lokali mieszkalnych,  dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-cio krotności stawki czynszowej (dotyczy lokali mieszkalnych wylicytowanych na najem oraz garażu) — w terminie 30 dni od daty przetargu,  dokona wpłaty wartości rynkowej/ceny zakupu (dotyczy lokali wylicytowanych na odrębną własność) — w terminie 30 dni od daty przetargu,

!Brak dopełnienia formalności wynikających z obowiązującego Regulaminu w wyznaczonym terminie skutkuje przepadkiem wadium.

*Lokal mieszkalny przy ul. Rajskiej 411 zostanie wydany nie wcześniej niž 15.01.202

Wniesione wadium uprawnia do wylicytowania jednego lokalu i zostaje alićŽone na czet wylicytowanej kwoty, Wygrywający przetarg zobowiązany jest do ponoszenia opłat nszowych od dn następnego po przetargu. Osoba, która wylicytowała prawo odrębnej własności ponosi szły zawarcia aktu n tarialnego.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Prawny spółdziel tel. 32 278-67-13 we 32,47,48.

pełna treść

zabrze luiza 15.12.2022

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego