# 0167 Warszawa, Zamiany 71,90 M2

ul. Zamiany 10, Warszawa

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-15
Województwomazowieckie
Powierzchnia: 72 m2
Piętro: 0
0
PLN / miesiąc

Opis

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie,

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na najem lokalu mieszkalnego:

WARSZAWA, UL. ZAMIANY 10/2 – powierzchnia użytkowa 71,9 m2

(3 pokoje, parter, rok budowy 1980, stan dobry, powierzchnia pomieszczenia przynależnego 4,85 m2)

Kwota wywoławcza (zł) – minimalna stawka czynszu: 1.900,00 zł

Wadium950,00 zł

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15.12.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

 

 1. Przedmiotem licytacji jest wysokość czynszu najmu.
 2. Minimalna wysokość czynszu najmu lokalu mieszkalnego wynosi 1.900,00 zł miesięcznie plus opłaty niezależne od Spółdzielni tj. opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, gazu, dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków w wysokości zależnej od liczby zamieszkałych w wynajmowanym lokalu osób oraz co miesiąc opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wymagana kaucja w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
 4. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przy czym dla osób prawnych proponowana wysokość czynszu najmu jest kwotą netto, do której należy doliczyć należny podatek VAT.
 5. Umowa zawierana jest wyłącznie na czas oznaczony – 12miesięcy z możliwością przedłużenia.
 6. Dokumenty związane z przetargami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni stoklosy.com.pl, w zakładce „Do wynajęcia – lokale mieszkalne”.
 7. Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w Kancelarii biura SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 15.12.2022 r. do godz. 12:00w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu mieszkalnego nr … przy ul. ……………- NIE OTWIERAĆ”.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie uzupełnionej deklaracji przystąpienia do przetargu z załącznikami wraz zadeklarowaną wysokością czynszu najmu oraz potwierdzeniem uiszczenia wadium w kwocie i terminie określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 9. Oferty zostaną otwarte w dniu 16.12.2022 r. godz. 14:00 (Etap 1). Przetarg ustny (licytacja stawki czynszu –Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 12.2022 r. godz. 14:00.
 10. Kwota postąpienia wynosi100 zł.
 11. Oględzin ww. lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Inspektorem ds. regulacji stanu prawnego gruntów – P. Anną Proczek pod nr tel. 22 545 30 61.
 12. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat warunków przetargów jest P. Anna Proczek, Inspektor ds. regulacji stanu prawnego gruntów, tel. 22 545 30 61.

Zgodnie z Regulaminem przetargu Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert

pełna treść

sm stokłosy

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego