# 0162 Sieradz, Mickiewicza 28,60 M2

Adama Mickiewicza 21, Sieradz

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-08
Województwołódzkie
Powierzchnia: 28 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zaprasza do udziału w przetargu pisemnym:
na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ulicy Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu, o powierzchni 28,6 m2, położonego na II piętrze. Wymagane do przetargu wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

Umowa najmu na okres 5 lat.

Wymagane do przetargu wadium należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 13.00.
Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu oraz warunki najmu lokalu określają „Specyfikacje” zamieszczone na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępne w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.
Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.
Wszelkie informacje dotyczące przetargów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 43 826 62 96 lub43 826 65 70. O rozstrzygnięciu przetargów uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

pełna treść

sm sieradz Specyfikacja-przetarg-najem-Załącznik-nr-1-do-Uchwały

Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu _ SSM SIERADZ

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego