# 0144 Katowice, Zbożowa 37,91 M2

ul. Zbożowa 16, Katowice

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-06
Województwośląskie
Powierzchnia: 38 m2
Piętro: 4
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych, że dnia 7.12.2022 r. o godzinie 15.oo w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Zbożowej 16 w Katowicach – umowa najmu instytucjonalnego na okres 3 lat.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 6.12.2022 r. na adres Spółdzielni: 40-668 Katowice, ul. Głuszców 9.

Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Spółdzielni:

PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954

Lokal mieszkalny jw. o powierzchni użytkowej 37,91 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z ubikacją, usytuowany jest na parterze, w IV-piętrowym budynku.

Ceną wywoławczą w przetargu będzie stawka czynszu najmu w wysokości 28,68 zł/m2 + media.

Kaucja zabezpieczająca to 6- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według wylicytowanej stawki czynszu – wymagana wpłata do 5-ciu dni od daty wygranego przetargu.

Mieszkanie można oglądać od 1.12.2022 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją „Południe” ul. Fredry 5, tel. 32/2029-002.

Wzór umowy najmu instytucjonalnego do wglądu w Dziale Członkowskim (pokój nr 2).

Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie przystąpi do przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 032/2028034 wewn. 2.

pełna treść

SM SILESIA – AKTUALNOŚCI

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego